Program

Poniedziałek, 27.06.2016

 • 17:00-17:17 Powitanie i otwarcie konferencji
 • 17:17-22:22 Spotkanie integracyjne uczestników XXIII Górskiej Szkoły PTI (przy ognisku)

Wtorek, 28.06.2016

 • 08:00-08:50 Śniadanie
 • 09:00-09:20 Wykład wprowadzający: Systemy informatyczne w świetle megatrendów: sieci społecznościowe, mobilność, analityka i chmura obliczeniowa
 • 09:20-10:00 Stoliki eksperckie
  • Sieci społecznościowe: Rola sieci społecznościowych w karierze informatyka (punkt realizowany w postaci dyskusji realizowanej metodą akwarium)
  • Mobilność: Aplikacje mobile wspomagające prace w działach IT (punkt w postaci burzy mózgów realizowanej metodą 635)
  • Analityka: Big Data – podstawy języka R (punkt w postaci warsztatów BYOD realizowany metodą jigsaw)
  • Chmura: Porównanie dostawców rozwiązań chmurowych, w tym: Amazon, Google, Microsoft (punkt w postaci debaty realizowanej metodą “za i przeciw“)
 • 10:00-10:15 Przerwa kawowa
 • 10:15-10:45 Eksperci dla ekspertów – dobre praktyki w realizacji ekspertyz w ramach Izby Rzeczoznawców PTI
 • 10:45-11:00 Spotkanie autorskie z autorami książek wydawanych w cyklu wydawniczym Biblioteczki Izby Rzeczoznawców PTI
 • 11:00-11:30 Lekcja historii informatyki
 • 11:30-11:45 Otwarcie kapsuły czasu Sekcji Przyszłości IT PTI zamkniętej w 2010 roku
 • 11:45-12:00 Pogłębiona analiza krzywej rozwoju technologii Gartnera
 • 12:00-12:30 Nagranie do kapsuły czasu Sekcji Przyszłości IT PTI, która zostanie otwarta w 2022 roku
 • 13:00-13:45 Obiad
 • 13:45-14:00 Zakończenie konferencji