O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII * Górskiej Szkole Polskiego Towarzystwa Informatycznego *

Zapraszamy naukowców oraz praktyków administracji, edukacji oraz biznesu do aktywnego udziału w konferencji.
W trakcie konferencji chcielibyśmy umożliwić wymianę myśli między przedstawicielami świata nauki i świata praktyki gospodarczej.

Tematyka konferencji od samego jej początku związana jest z aktualnymi problemami dotyczącymi systemów informatycznych oraz ich zastosowań.
Tematyka tegorocznej edycji konferencji, to:

* Systemy informatyczne w dobie megatrendów SMAC * (sieci społecznościowe, mobilność, analityka oraz chmura obliczeniowa)

Formuła konferencji bazuje na idei otwartej wymiany myśli realizowanej w trakcie rozmów przy stolikach eksperckich.

Organizatorom bardzo zależy na walorze integracyjnym uczestników wydarzenia, stąd w w terminie odbywania konferencji planowane jest:

  • ognisko integracyjne (okazja do pogłębienia znajomości oraz dyskusja o inicjatywach informatycznych)
  • spotkanie Rzeczoznawców IR PTI należących do Oddziału Górnośląskiego PTI (okazja do podzielenia się dobrymi praktykami w realizacji ekspertyz)
  • spotkanie Sekcji Przyszłości IT PTI (otwarcie kapsuły czasu z 2010 r. oraz rejestracja zapisów w nowej kapsule z datą otwarcia w roku 2022)
  • Zapraszamy do rejestracji w jednym z dwóch wariantów:

Spotkanie integracyjne (27.06.2016, od godz: 17:00 przy ognisku)

Pełne uczestnictwo w konferencji (27-28.06.2016)